Co je domácí péče a domácí hospitalizace

Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který

  • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci. Léčení v nemocnici či v LDN se omezuje pouze na případy, kdy léčba doma není možná.
  • zlepšuje psychický stav nemocných, vylučuje hospitalismus, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny.
  • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení).

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry.

Pokroky v medicíně sebou přinášejí nové léky, nové pomůcky, nové přístroje a nové metody (např. laparoskopie). Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen dvěma injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma u pacienta? Ale samozřejmě mohla! A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší...“

Významnou část domácí zdravotní péče využívají pacienti, kteří jsou propouštěni z nemocnice domů, ale vyžadují ještě nějakou dobu péči zdravotní sestry. Nemocnice si v takovém případě vyžádá domácí péči pro svého pacienta u zdravotnického zařízení domácí péče, které disponuje dostatečným počtem vyškolených sester a je schopno zajistit kvalitní zdravotní péči.

Domácí hospitalizace v podstatě navazuje na hospitalizaci skutečnou (tj. na pobyt pacienta v nemocnici). V okamžiku, kdy již není nutná bezprostřední intenzivní péče lékaře zajištěná hospitalizací pacienta v nemocničním zařízení je možné převazy ran, injekce, vytáhnutí stehů, nebo infuze, … provádět v domácím prostředí péčí zdravotní sestry agentury domácí péče.

Pobyt doma je příjemnější, je zde mnohem menší riziko zanesení nosokomiální infekce, rychleji se pacienti uzdravují a přitom jsou v kontaktu s rodinou.