Novinky v ošetřování ran - 2. část

27.08.2009 16:35

V dnešní části navazujeme na minulý díl našeho mini-seriálu "Novinky v ošetřování ran". Popíšeme něktaré přípravky, které při naší práce velice úspěšně používáme. 

Flaminal jedná se o gel ,který výrazně podporuje granulace, čistí rány, rozpouští nekrózy..Jeho velkou výhodou je, že se dobře dostane i do špatně přístupných míst (hluboké dekubity). Je ale vhodný i na povleklé bércové vředy, a jiné chronické rány s povlaky a nekrózami.Při jeho používání je třeba na ránu s gelem přiložit transparentní obvaz tak, aby se gel nevpil do přiloženého krytí. Naše zkušenost: přikládaly jsme jej jedné devadesátileté klientce do proleženiny na boku.Rána byla tak veliká, že jsme jí jej do rány dávaly lžičkou. Nekróza se rychle rozpustila a nemocná se i v tomto věku zahojila. Je ovšem třeba dodat, že nezastupitelnou roli zde sehrála rodina nemocné, která přesně dodržovala naše pokyny ohledně polohování, hydratace a diety.

 

Flamigel - gelový přípravek s podobnými účinky jako Flaminal, ale není tak účinný na gangrény. Je vhodný na popáleniny, povrchové rány, bércové vředy a další rány.

 

 Aqucel Hydrofiber – krytí na rány, které zadržuje exudát a bakterie v podobě gelu v krytí a ne v ráně, čímž se zlepšuje hojení, snižuje macerace okolí rány, a tím se snižuje bolest.

 

Agua Gg je Aguacel - obohacený o stříbro, který má díky stříbru desinfekční účinky. Je proto vhodný na povleklé, hnisavé rány (dekubity, bércové vředy, infikované rány).

Aktisorb plus - je přípravek s aktivním uhlím a stříbrem. Ničí bakterie, čistí rány, potlačuje zápach, je nepřilnavý. Vhodný na bércové vředy,karcinomy, kde je infekce a zápach, dekubity.

Confeel – je hydrokoloidní krytí, které se dává na chronické rány (bércové vředy, dekubity, diabetické nohy a jiné chronické rány). Ponechává se na ránách dle ordinace lékaře a intenzity sekrece rány 3-7 dnů. Pro nemocného přináší komfort, protože nemocní se s tímto krytím mohou i sprchovat. Naše zkušenost: klientka měla rozsáhlé bércové vředy, silně bolestivé. Pro noční bolesti nespala. Užívala vysoké dávky analgetik (léky proti bolestem). Při ošetřování tímto krytím bolesti začaly polevovat a klientka snižovala dávky analgetik. I u bércových vředů docházelo pomalu ke zlepšování stavu. Zahojení se však nedožila.

Hydrosorb - je transparentní hydrogelový obvaz, který je vhodný k udržování vlhkosti a k ochraně granulační tkáně a mladého epitelu. Je vhodné jej přikládat jako pokračování terapie TenderWet-em, Sorbalgonem, nebo Hydrocollem na povrchové rány.

Hydrocoll - jedná se o samolepící a hydrokoloidní obvaz. Je určen k čištění a podporu granulace neinfikovaných ran. Obvaz se vyměňuje podle ordinace lékaře, po nasycení obvazu, což se projevuje vytvořením puchýře na obvazu.

Sorbalgon - je tampónovatelné krytí ran z alginátu vápníku. Jedná se o netkaný obvaz z vláken alginátu vápníku, který se v suchém stavu vtampónují do rány a při kontaktu s tělní tekutinou, nebo sekrecí rány nabobtnají, přemění se ve vlhký gel, který ránu vyplní a těsným kontaktem se spodinou rány urychluje čistění a hojení. Používá se na rány určené k čistění, tvorbě granulací u hlubokých a obtížně přístupných a nehojících se infikovaných ran.

TenderWet 24 - jedná se o polštářek na rány se superarbsorbentem. Tento polštářek je složený z několika vrstev a v centrální části má superarbsorbující polyakrylát. Ten se před použitím aktivuje Ringerovým roztokem, který je pak po dobu 12 - 24 hodin postupně uvolňován do rány. Současně polštářek pohlcuje choroboplodné zárodky a toxiny. Tímto dojde ke změkčení a rozpouštění nekróz v ráně. Je určený k ošetřování chronických, infikovaných ran, ran ve fázi čistění a počínajících granulací. Podporuje rychlé čistění ran, reguluje množství exudátu, uzavírá choroboplodné zárodky a zajišťuje dobrý kontakt s ránou.

 

Zpět