Podmínky péče

1. péče požadovaná lékařem

- péče je poskytována na základě ordinace lékaře v rozsahu, který stanoví lékař. Péče je zahájena podle jeho požadavku (pokud je nahlášena alespoň jeden pracovní den předem). Péče je ukončena podle instrukcí lékaře. Taková péče je za určitých podmínek hrazena ze zdravotního pojištění až do rozsahu 3 hodin denně.

2. péče požadovaná pacientem

- péče je zahájena podle požadavku pacienta. Sestra vykonávající první návštěvu, zjistí všechny potřebné údaje o pacientovi a domluví rozsah péče. Péče je ukončena podle rozhodnutí pacienta. Takovou péči si platí sám pacient.

3. odmítnutí péče

- Agentura domácí péče s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí péče, pokud:

a. prostředí, nebo sám pacient ohrožuje zdraví zdravotní sestry,

b. rozsah péče překračuje možnosti Agentury domácí péče s.r.o.,

c. u přímo placené péče není včas zaplacena záloha na zdravotní péči,

d. z jiných závažných důvodů.


V případě odmítnutí péče však nesmí být vážně ohroženo zdraví nebo dokonce život pacienta.