Lékař 1

Služeb agentury domácí péče využívám řadu let. Sestry pracující v této agentuře jsouvelmi zkušené, s praxí na lůžku, i v terénu. Vynikají vysokou spolehlivostí, pravidelně navštěvují mé pacienty a pravidelně mne informují o průběhu ošetřování. V akutních zdravotních případech žádají návštěvu popřípadě volají sami rychlou pomoc, nebo příslušné odborné oddělení.Jsou schopny zajistit domácí péči ze dne na den a to i v noci.

Za dobu naší spolupráce nebyly ze strany pacientů ani odborných lékařů žádné stížnosti. Líbí se mi také, že zapůjčují pomůcky ke zlepšení zdravotního stavu, chodítka, toaletní křesla, žebříčka apod.    MUDr.VF