Pacient 1

Před několika lety jsem prožil a přežil cévní mozkovou příhodu s masivním krvácením do mozku. Když nyní bilancuji a zymýšlým se nad tím, co mi pomohlo alespoň částečně se vrátit k plnohodnotnému životu, pak musím konstatovat, že vedle život-zachraňující operace a měsíčních léčeních na lůžku ve VN Plzeň jsem jako imobilní invalida a prakticky nevidomý měl na vybranou dvě varianty:

  1. nechat se přeložit do LDN kralovice, kde bych vzhledm ke vzdálenosti byl prakticky bez kontaktu s rodinou
  2. nechat se propustit do domácího ošetřování

Rozhodl jsem se pro druhou variantu s rizikem, že jako částečně nemocný budu na obtíž rodině. Na doporučení obvodního lékaře mne navštívila majitelka agentury domácí péče paní Kalousová a obšírně mi vysvětlila, co pro mne může agentura se školenými zdravotními sestrami udělat.Zpočátku jsem byl lehce skeptický a mírně nedůvěřivý jako ostatně ke všemu pro mne novému.To vše ustoupilo pocitu nadšení a radosti. když po několika návštěvách a cvičeních jsem dokázal opět pohnout levou rukou a uvědomil si, že ne vše je ztraceno.

Přes sestřičky jsem začal obnovovat styk se širším okolím a opět se zajímat o to, co se děje u nás i ve světě. Nebyl jsem schopen chůze a to mne nejvíce trápilo. Byly to sestřičky , kdy při jejich dohledu a pomoci jsem poprvé sešek schod, došel na autobusovou zastávku a mašel odvahu do autobusu nastoupit a jell do okresního města a zpět. Jsou to opět ty samé sestřičky, které hlídají a kontroluií hlavní ukazatele mého zdraví. Měří pravidelně TK, glykemii, zajímají se o můj psychický stav, užíval správně předepsané léky  a jako méně pohyblivý si hlídal svojí váhu.

To že se mnou mnohdy i bolestivé rehabilitační cviky provádí zdravotní sestry agentury odkehčuje i napětí v mé rodině, protože za to, že mi působí bolest je zpravidla chválím zatímco člen rodiny, který se obětavě pokouší o totéž se chvály zpravidla nedočká. Je mi jasné, že pokud by nebyla možnost, aby sestřičky z agentury o mne pečovaly, tak bych už patrně zabíral lůžko v některém nemocničním zařízení.

Protože sestry jsou odborně erudované, dochvilné, pečlivé, pracovité a vesměs příjemné a pohledné bytosti, příl bych si, aby mně i desítkám dalších pacientů zůstala zachována možnost další jejich péče. Děkuji HJ.