Úhrada péče

1. péče hrazená ze zdravotního pojištění:

- aby náklady na zdravotní péči mohly být uhrazeny ze zdravotního pojištění, musí být předepsána na speciálním formuláři zdravotní pojišťovny a podepsána lékařem. Péče je hrazena jen do určité výše. Lékaři obvykle podmínky dobře znají.

2. přímo hrazená péče

- předpis od lékaře není nutný, pokud pacient nepožaduje úhradu péče zdravotní pojišťovnou. Pak se stačí spojit s některou ze sester či vedením Agentury domácí péče a domluvit podmínky péče.

3. cena péče

- dá se říci, že u přímo hrazené péče je potřeba počítat s cenou péče kvalifikované sestry, která je daná dle ceníku zdravotních výkonů VZP. V této ceně není obsažen zdravotnický materiál (např. obvazy, injekční stříkačky, apod.), který se účtuje zvlášť a doprava.

V sobotu, v neděli a ve svátky, stejně jako péče poskytnutá mezi 22:00 a 6:00 hodinou jsou účtovány příplatky dle platného ceníku.