Možné úhrady péče 

 

Péče hrazená zdravotní pojišťovnou

Aby náklady na domácí zdravotní péči mohly být uhrazeny ze zdravotního pojištění, musí být předepsána na speciálním formuláři zdravotní pojišťovny a podepsána lékařem. Péče je hrazena jen do určité výše. Lékaři obvykle tyto podmínky dobře znají. Pokud ne, rádi poradíme.


Přímo hrazená péče

Předpis od lékaře není nutný, pokud pacient nepožaduje úhradu péče zdravotní pojišťovnou. Pak se stačí spojit s některou ze sester či vedením Agentury domácí péče a domluvit podmínky domácí zdravotní péče.

U přímo hrazené péče je potřeba počítat s cenou péče kvalifikované sestry, která je daná dle ceníku zdravotních výkonů VZP. V této ceně není obsažen zdravotnický materiál (např. obvazy, injekční stříkačky, apod.), který se účtuje zvlášť stejně tak i doprava.

V sobotu, v neděli a ve svátky, stejně jako péče poskytnutá mezi 22:00 a 6:00 hodinou jsou účtovány příplatky dle platného ceníku.