Zajistit kvalitu zdravotní péče o pacienta je prvořadým zájmem všech našich zaměstnanců

  • Velká péče je věnována již výběru zdravotních sester. Musí splňovat nejen podmínky praxe, bezúhonnosti, apod. Velký význam je přikládám jejich vztahu k pacientům, ochotě a pracovitosti, samostatnosti a praktickým zkušenostem
  • každá sestra má po nástupu založenu dokumentaci o jejím vzdělávání (Index), kam se zaznamenávají všechny kurzy, školení a stáže na odborných odděleních nemocnic
  • v rámci péče o odborný růst personálu Agentury domácí péče s.r.o. připravujeme vlastní semináře, vypracováváme tzv. standardy (tj. přesné návody, jak se určitý druh péče musí provádět) a organizujeme další vzdělávání sester ve spolupráci se vzdělávacími organizacemi (např. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví) nebo Asociací agentur domácí péče ČR
  • protože i přes veškerá opatření, která Agentura domácí péče s.r.o. činí, může dojít k situaci, která se pacientovi nelíbí, máme zaveden systém řešení stížností který brání tomu, aby jakýkoliv podnět nebo připomínka zůstala nevyřešena. Proto je v zájmu každého (pacient i lékař), aby se obracel na vedení Agentury domácí péče s.r.o. s každou připomínkou či stížností. Toto vše nám pomáhá, aby péče agentury mohla být opravdu co nejlepší