KONTAKT

 

Agentura domácí péče s.r.o.
Holoubkov 7, 338 01
vedená u KS v Plzni oddíl C, vložka 17653

IČ: 263 97 188    IČZ: 47 293 000

Nestátní zdravotnické zařízení registrované KÚ Plzeňského kraje pod číslem ZDR/1222/12 ze dne 6. 9. 2005

E-mail
info@domaci-pece.eu

Telefonní kontakty:

  • vedoucí sestra           +420 731 844 318
  • vedení společnosti    +420 737 321 912