Znát postupy první pomoci by měl každý z nás. Dokonce je naší zákonnou povinností poskytnout první pomoc. Zamyslete se, kdy jste naposledy prošli školením první pomoci? Troufneme si říci, že to bylo naposledy v době, kdy jste dělali řidičský průkaz.

První pomoc je disciplína, která běží kupředu mílovými kroky a je těžké s ní držet krok. Proto platí nepsané pravidlo, že semináře první pomoci by měli probíhat periodicky, alespoň každé 2 roky.

V rámci našich seminářů Vám upravíme obsah lékárničky na pracovištích, tak aby odpovídaly rizikům na pracovišti. A hlavně, abyste v nich nalezli vše, s čím se během semináře seznámíte. Ano! Naučíme Vás pracovat s lékárničkou na pracovišti. 

Seminář první pomoci pro společnosti

Seminář první pomoci by měl být součástí firemního vzdělávání ve všech odvětvích. Zajistěte pro své zaměstnance komplexní seminář první pomoci, který je připraví na zvládnutí nejen vážných pracovních úrazů, ale i běžných situací, se kterými se mohou potkat v běžném životě.

Seminář přizpůsobíme na míru vaší firmě a potřebám vašich zaměstnanců. Připravíme seminář první pomoci pro riziková pracoviště i běžné provozy. Naučíme vás třeba to, jak pomoci člověku po zásahu elektrickým proudem i kolegovi s infarktem, nebo jak rozeznat cévní mozkovou příhodu. 

Semináře pro školy - pedagogové

Víte co dělat, když dítě vdechne cizí předmět? Víte co dělat, když to Váš svěřenec na školním výletu přežene s alkoholem? Jak si poradíte s epileptickým záchvatem? Jaký je správný postup při řezném zranění, či mdlobě, ...?

Seminář, díky kterému budete vědět, co dělat při nejběžnějších život ohrožujících situacích, které vás jako pedagogy mohou potkat. Po jeho absolvování si poradíte díky praktickému výcviku s laickou první pomocí u dětí i dospělých.

V semináři vás připravíme na situace, se kterými se jako pedagog ať už v mateřské, na základní, či střední škole můžete potkat. 

Semináře pro školy - žáci

Naučíme děti, jak se mají zachovat při úrazech a akutních onemocněních. Jak přivolat pomoc, zastavit krvácení nebo resuscitovat.

Děti si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Naše semináře jsou vytvořené přímo pro děti a vždy je přizpůsobujeme jejich věku. Mají kratší dobu trvání a jsou více interaktivní. Hlavně mají častější přestávky, aby děti udržely pozornost.