Informace o nás 

Naše agentura vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých agentur v naší republice. V letech 1991 - 1993, kdy domácí péče měla za sebou zkušební dvou letý provoz financovaný ministerstvem zdravotnictví naše sestry a další kolegyně z vybraných lokalit Plzeň a Chrudim obhájily svoji schopnost samostatné práce nejen v terénu s chronicky nemocnými pacienty, kteří nepotřebují každodenní lékařskou péči, ale prokázaly i nezanedbatelné finanční úspory pro zdravotní pojišťovny oproti hospitalizacím pacientů v nemocničních zařízeních.

Pobyt nemocného v domácím prostředí, spolu s odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péčí má vliv i na větší snahu nemocného o uzdravení, získání soběstačnosti a snížení závislosti na druhé osobě.

Pracujeme v okrese Rokycany, a v péči máme pravidelně více než 100 klientů, které nám doporučují odborní lékaři, nemocniční zařízení a hlavně praktičtí lékaři. Časový rozsah naší práce je 24 hodin denně a 365 dní v roce.

Smluvní vztah máme zajištěn se všemi zdravotními pojišťovnami a od nemocných nevybíráme žádné poplatky - veškerá naše zdravotní činnost je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zaměřujeme se na:

  • Převazy bércových vředů
  • ošetřování proleženin
  • ošetřování chirurgických ran
  • rehabilitaci nemocných po mozkových příhodách
  • úrazových a neurologických parézách
  • po ortopedických operacích
  • nácvik soběstačnosti u dlouhodobě ležících pacientů
  • posilování svalového korzetu
  • vertikalizace
  • péči o pacienty v terminálním stádiu

Dále se zabýváme aplikací injekcí, léků, inzulínu, odběry krve a jiného biologického materiálu, péčí o ležící a umírající, měření glykemií , krevního tlaku a tepu, péčí o cévky a cévkování žen. 

Neméně důležitou částí naší činnosti je také nácvik členů rodiny v péči o těžce nemocné a pomoc rodině s hygienou pacientů a prevenci dekubitů a jiných komplikací u ležících nemocných (kontraktury, záněty plic,...). Také svým klientům zapůjčujeme zdravotnické prostředky (chodítka, toaletní křesla, sedačky do vany...).

Od roku 1993 jsme členem profesní organizace Asociace domácí péče ČR, z.s.